top of page
DIÁKMUNKA? SEGÍTÜNK!

 NYÁRI DIÁKUMNKÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS  ELŐÍRÁSOK 

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében a munkáltatóknak kötelessége és érdeke a diák munkavállalók figyelmét felhívni arra, hogy mit is jelent a munkahelyi biztonság, hiszen az általuk alkalmazott diákok egy része valószínűleg még nem dolgozott szervezett munkavégzésben, vagy legfeljebb korábban is csak nyári munka alkalmával dolgozott.

 

Fontos momentum még, hogy azt is meg kell tanulniuk a diákoknak, hogy egy munkahelyen nem csak saját testi épségükre kell vigyázniuk, hanem a velük együtt dolgozó munkavállalók, diákok és a munkavégzés hatókörében tartózkodó személyeket is meg kell óvni a sérüléstől.

Maintenance Man

MUNKAVÉGZÉS SORÁN NE CSAK MAGADRA KELL FIGYELJ

 

Az első lépés a nyári munkavégzés megkezdése előtt, hogy a diákoknak meg kell felelniük az orvosi vizsgálaton. Aki munkát szeretne végezni mindenképp előzetes orvosi vizsgálaton kell átessen, hogy kiderüljön alkalmas-e arra a munkakörre, ahol szeretne munkát végezni.

 

Doctor's Appointment

A FOGLALKOZÁS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKEMBER VIZSGÁLATÁN KÖTELEZŐ A RÉSZVÉTEL

 

A diákoknak saját érdekükben jelezniük kell a vizsgálatot végző orvosnak, ha olyan betegségük, allergiájuk van, amely befolyásolhatná a biztonságos munkavégzést. Ettől nem kell megijedni, nem jelenti azt, hogy egy kisebb rendellenesség, allergia miatt nem dolgozhat a diák csak az orvos olyan munkakört ajánl, ami nem jelent kockázatot az egészségére.

Movers

TERHEK EMELÉSEKOR, PAKOLÁSAKOR MINDIG TARTSD BE A SPECIÁLIS SZABÁLYOKAT

 

Amennyiben az orvosi vizsgálaton minden rendben volt még a munka megkezdése előtt mindenkinek részt kell vennie egy tűz- és munkavédelmi oktatáson, annak érdekében, hogy megismerhesse azokat a szabályokat, előírásokat, munkahelyi-, munkaköri jellemzőket amelyeket mindenképpen be kell tartania.

Célszerű a munkahely minél alaposabb kiismerése. Tájékozódni arról, hogy hol találjuk a kijelölt elsősegély helyet és hogy merre vezetnek a menekülési utak, hol találunk tűzoltó készüléket és hogy milyen lehetőségünk van - szükség esetén - segítség kérésre. 

First Aid Kit

TUDNOD KELL, HOGY BALESET ESETÉN KIHEZ FORDULHATSZ SEGÍTSÉGÉRT!

Munkavégzéshez csak megfelelő állapotú munkaeszköz használható. A munkát végzőnek rendszeresen ellenőrizni kell a munkaeszköz állapotát és ha az sérült, műszakilag nem megfelelő, jeleznie kell a munkahelyi vezető felé.

Munkavégzéshez még irodai munkához is célszerű zárt lábbeli viselése, papucs, szandál nem ajánlott. 

Abban az esetben ha az elvégzendő munkához védőeszköz szükséges, azt a munkáltató köteles ingyenesen biztosítani a munkát vállaló diákok részére. A munkavállalónak pedig kötelessége viselni azt. A leggyakrabban használt védőeszközök: kesztyű, védőszemüveg, hallásvédő eszközök, munkavédelmi lábbeli. A funkcióját betölteni nem képes, sérült védőeszközt használni nem szabad, azt azonnal ki kell cserélni.

Mopping the Floors

A VÉDŐFELSZERELÉSEK HASZNÁLATA KÖTELEZŐ.
HA MEGSÉRÜL, AKKOR AZONNAL CSERÉLNI KELL

Minden munkahelyen kell lennie elsősegélynyújtásra képzett személynek és  elsősegélyhelynek, ahol találunk elsősegély felszerelést, egy esetleges sérülés  ellátásához. Amennyiben munkatársunk sérül meg segítenünk kell neki a mihamarabbi ellátásban. Minden munkahelyi balesetet jelezni kell a közvetlen felettesnek.

Monitor előtti  munkavégzés esetén – az adott munkakörre vonatkozóan -óránként 10 perc pihenőidőt kell beiktatni a munkavégzésbe, ami nem 10 perc szünetet jelent, hanem olyan más elfoglaltságot kell keresni ami nem a képernyő figyelésével jár. Ebben az időtartamban érdemes kicsit átmozgatni a testet a vérkeringés felfrissítése érdekében.

Manapság nincs is olyan munkahely ahol ne használnának elektromos áramot. A diákok figyelmét fel kell hívni arra, hogy csak olyan elektromos eszközöket használjanak, amelyeknek elektromos kábelei épek, az eszközök burkolata sértetlen. Sérült, hiányos burkolatú elektromos eszközt bekapcsolni, használni tilos!

Working in the office

KÜLÖN SZABÁLYOK VONATKOZNAK A KÉPERNYŐ ELŐTTI MUNKAVÉGZÉSRE

 

Manapság nincs is olyan munkahely ahol ne használnának elektromos áramot. A diákok figyelmét fel kell hívni arra, hogy csak olyan elektromos eszközöket használjanak, amelyeknek elektromos kábelei épek, az eszközök burkolata sértetlen. Sérült, hiányos burkolatú elektromos eszközt bekapcsolni, használni tilos!

Fix a Light

SÉRÜLT VILLAMOS BERENDEZÉST NE HASZNÁLJ!

 

Gyakori veszélyforrást jelentenek a munkahelyeken a vegyi anyagok. Vegyi anyagot csak eredeti, zárt csomagolásban szabad tárolni, felhasználás során a gyártó által megadott használati előírásokat be kell tartani és a szükséges védőeszközöket használni kell. Vegyi anyagok felhasználása közben enni, inni, dohányozni nem szabad. 

Cleaning Products

TARTSD BE A VEGYI ANYAGOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOKAT

 

Nyári munkavégzésről lévén szó, előfordulhat szélsőségesen meleg időjárás, amely a szabadtéri munkavégzés esetén rendkívüli intézkedések bevezetését indokolhatja. Ezek lehetnek a gyakoribb pihenőidő és a rövidebb munkaidő valamint a folyadék utánpótlás lehetőségének folyamatos biztosítása. 

Zart_terben_vegzett_munka.jpeg

HA A NAPI KÖZÉPHŐMÉRSÉKLET ÁTLÉP EGY MEGADOTT ÉRTÉKET, AKKOR KÜLÖN INTÉZKEDÉSEKET KELL BEVEZETNI

Összefoglalva, a munkahelyi biztonságnak mindig elsőrendű fontosságúnak kell lennie a diákok számára a nyári munkájuk során. A munkahelyi veszélyek megértésével, a megelőző intézkedések megtételével, valamint a jogi és szabályozási követelmények betartásával a tanulók hozzájárulhatnak a biztonságos és produktív munkakörnyezet megteremtéséhez.

bottom of page