Workers Wearing Helmets and Jackets

 SEGÍTÜNK 

MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐ
... képzés
... választás lebonyolítás

Munkavédelmi képviselőt kell választani annál a szervezetnél ahol a Munka Törvénykönyve hatály alá tartozó munkavállalók létszáma legalább 20 fő.

Working with Laptops

MIÉRT JÁR JÓL VELÜNK?

  • Mert regisztrált oktatásszervezők vagyunk

  • Mert 29 éve tűzvédelemmel, munkavédelemmel foglalkozunk

  • Mert kollégáink a legmagasabb szintű
    képesítéssel rendelkeznek

  • Mert konzultálhat velünk

 

A   munkáltató   az   egészséges   és   biztonságos   munkavégzésérdekében köteles a munkavállalókkal, illetve munkavédelmi képviselőikkeltanácskozni,   valamint   biztosítani   részükre   a lehetőséget,   hogy   részt vehessenek az egészségre és biztonságra vonatkozó munkáltatói intézkedés kellő időben történő előzetes megvitatásában.

A   munkavállalók   az   egészséget   nem   veszélyeztető   és biztonságos  munkavégzéssel összefüggő  jogaik  és  érdekeik  képviseletére jogosultak maguk közül a következők szerint képviselőt vagy képviselőket (a továbbiakban: munkavédelmi képviselő) választani: munkavédelmi képviselő választást kell  tartani minden munkáltatónál, ahol a munkavállalók létszáma legalább húsz fő. A választás lebonyolítása és a feltételek biztosítása a munkáltató kötelezettsége;

A munkavédelmi képviselőt egyenlő, titkos és közvetlen szavazással öt évre  választják.  A megvá-lasztott  munkavédelmi  képviselők  személyéről  a munkavállalókat tájékoztatni kell.   A       munkavédelmi      képviselők megválasztásának,  megbízatása  megszűnésének,  visszahívásának rendjére, működési területére az Mt.-nek az üzemi tanács tagjaira, illetve az üzemi megbízottra vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni, ideértve a központi munkavédelmi bizottság megalakításának lehetőségét is.
Amennyiben a munkavédelmi képviselők száma eléri a hármat, úgy munkahelyi munkavédelmi bizottságot (a továbbiakban: bizottság) hozhatnak létre.  Bizottság  létrehozása  esetén  a munkavédelmi  képviselőt  megillető jogokat - ha azok a munkavállalók összességét érintik - a bizottság gyakorolja.A bizottság tárgyalásán - a bizottság kezdeményezésére - a munkáltató vagy hatáskörrel rendelkező megbízottja köteles részt venni.

Annál a munkáltatónál, ahol a foglalkoztatottak száma legalább húsz fő,     és     munkavédelmi    kép- viselők     működnek,     a     munkáltatóösszmunkáltatói szinten paritásos munkavédelmi testületet (a továbbiakban:testület) hoz létre, amelyben egyenlő számban vesznek részt a munkavállalók
és a munkáltató képviselői.

 

 
 
 
Kérdése van? Üzenjen!

Köszönjük érdeklődését! Kollégánk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot!